آشپز خانه کوچک

چگونه آشپزخانه خود را بزرگ‌تر جلوه دهیم

خانم های ایرانی آشپزخانه های بزرگ را دوست دارند و همیشه برای لوازم خود با کمبود فضا مواجه میشوند. اما واقعیت امر این است که با وضع اقتصادی کنونی جامعه  برای رسیدن به این آشپزخانه ها نمیتوان خانه هایی با … Readmore

1 comments